Burdur Valiliği
Burdur Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Burdur Valiliği
Burdur Valiliği
Taşınmazlar

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE TAHSİSLİ TAŞINMAZLAR

 

      İlimiz Şehir Merkezinde Atatürk Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde bulunan, 15 pafta, 26 ada, 14 parsel sayılı 13.213 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerinde bulunan ve Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından müdürlüğümüze ...../...../2015 tarih ve ..... sayılı yazılı sayı ile tahsisi yapılan bodrum+zemin+5 kattan müteşekkil olan il müdürlüğü binasında hizmet vermektedir. Aynı parsel içinde bulunan ve Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 26/03/1991 tarih ve 4. Şb. 3121.40513 sayılı yazısı ile tahsisi yapılan 3 blok ve 30 daireden oluşan binalarda, müdürlük lojmanları olarak kullanılmaktadır.