Burdur Valiliği
Burdur Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Burdur Valiliği
Burdur Valiliği
İHALELER VE İLANLAR

 

 

İlan Tarih

Belge

Karamanlı Milli Emlak Şefliği Ağaçlandırma Amacıyla Kiraya Verilecek Taşınmaz İlanı Başvuru süresi 26.02.2021 mesai bitimine kadar. İlan metni için tıklayınız.
Yeşilova Milli Emlak Şefliği Ağaçlandırma Amacıyla Kiraya Verilecek Taşınmaz İlanı Başvuru süresi 26.02.2021 mesai bitimine kadar. İlan metni için tıklayınız.
Tefenni Milli Emlak Şefliği Ağaçlandırma Amacıyla Kiraya Verilecek Taşınmaz İlanı Başvuru süresi    26.02.2021 mesait bitimine kadar. İlan metni için tıklayınız.
4 adet taşınmazın, 2886 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulü ile irtifak hakkı tesisi ihalesi,  Altınyayla Kaymakamlık Binası Milli Emlak Şefliğinde odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 29.12.2020 Saat:10:20 İlan metni için tıklayınız.
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarında Tefenni Kaymakamlık Binası Tefenni Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak ihale komisyonu huzurunda Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır. 28.12.2020 Saat:11:00 İlan metni için tıklayınız.

Tarım İdaresince belirlenen hak sahiplerine 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca Yeşilova Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak ihale komisyonu huzurunda Tıbbi ve Aromatik Bitkiler veya Süs Bitkileri üretimi yapılmak üzere kiralama talep başvurusu alınacaktır.

Son Başvuru Talep Tarih ve Saati:08/01/2021 – 17:30 İlan metni için tıklayınız.

2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Burdur Defterdarlığı hizmet binası 5. katında Milli Emlak Müdürlüğü çalışma odasında toplanacak Komisyon huzurunda Açık Teklif Usulü ile taşınmaz satış ihalesi yapılacaktır.

23-24.12.2020        Çarşamba -          Perşembe            Saat: 10:30

İlan metni için tıklayınız.

2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Kemer Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak İhale Komisyonu huzurunda Açık Teklif Usulü ile taşınmaz satış ihalesi yapılacaktır.

09.12.2020            Çarşamba            Saat:11:00

İlan metni için tıklayınız.
2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Tefenni Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak İhale Komisyonu huzurunda Açık Teklif Usulü ile taşınmaz satış ihalesi yapılacaktır. 27.11.2020 Cuma Saat:10:00-10:30 İlan metni için tıklayınız.
2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Bucak Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak İhale Komisyonu huzurunda Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır. 08.10.2020 saat:14:00 - 14:30 İlan metni için tıklayınız.
2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Yeşilova Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak İhale Komisyonu huzurunda Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır. 29.09.2020 Saat:11:00 İlan metni için tıklayınız.

2886 sayılı Yasanın 45.  maddesi uyarınca Burdur Defterdarlık Binası Milli Emlak Müdürü odasında toplanacak İhale Komisyonu huzurunda Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.  

  1.  17.09.2020
  2.  23.09.2020
İlan metni için tıklayınız.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesinin (g) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır

18.09.2020

Saat:17:30

İlan metni için tıklayınız.

İlimiz Merkez Günalan (Lengüme) köyünde 6831 Sayılı Kanunun 2/B maddesi gereğince orman sınırları dışına çıkarılan ve 3402 Sayılı Kadastro Kanunun Ek-4. maddesi gereğince yapılan 2/b kullanım kadastrosu çalışmaları neticesinde kesinleşen ve Kadastro Müdürlüğünün 03.06.2020 tarih ve E.1296164 sayılı yazısı ekinde gönderilen kullanıcı ve/veya muhdesat sahiplerini gösteren kullanıcı listesi.

  İlan metni için tıklayınız.

2886 sayılı yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü taşınmaz satış ihalesi yapılacaktır.

03/07/2020 Saat:11:00 İlan metni için tıklayınız.
2886 Sayılı yasanın 51. maddesi (g) bendi uyarınca pazarlık usulüyle taşınmaz ihalesi yapılacaktır.

30/06/2020

10:00

İlan metni için tıklayınız.
Burdur İli Yeşilova İlçesi 3 Adet Taşınmaz İhale İlanı 15/06/2020 İlan metni için tıklayınız.
4706 sayılı Kanunun Ek-3’ncü maddesi ile 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre Mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar üzerinde gerçek ve tüzel kişiler lehine 49 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilecektir. Son başvuru tarihi yandaki sütunda belirtilmektedir. 15/06/2020 Pazartesi İlan metni için tıklayınız.
Burdur Milli Emlak Müdürlüğünde Yan Sütunda Belirtilen Tarih ve Saatte Ağaç Satış İhalesi Yapılacaktır. 15/05/2020 Cuma Saat:14:00 İlan metni için tıklayınız.
2886 Sayılı Yasanın 45.  Maddesi Uyarınca Açık Teklif Usulü ile 18/03/2020 Çarşamba günü Saat:14:00 de Satışı Yapılacak Taşınmaz İhalesi 18/03/2020 İlan metni için tıklayınız.
2886 Sayılı Kanun hükümleri gereğince 30.03.2020 pazartesi günü saat 10:00 da pazarlık usulü ile taşınmaz kiralama ihalesi yapılacaktır. 30/03/2020 İlan metni için tıklayınız.

Hazine adına kayıtlı taşınmazların 2886 Sayılı Kanun hükümleri gereğince 06.02.2020 tarihinde, saat 14:00' da irtifak hakkı ihalesi pazarlık usulü ile Seydikemer Kaymakamlığı Toplantı Odasında yapılacaktır.

06/02/2020 İlan metni için tıklayınız.