Burdur Valiliği
Burdur Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Burdur Valiliği
Burdur Valiliği
İHALELER VE İLANLAR

 

 

İlan Tarih

Belge

İlimiz Merkez Günalan (Lengüme) köyünde 6831 Sayılı Kanunun 2/B maddesi gereğince orman sınırları dışına çıkarılan ve 3402 Sayılı Kadastro Kanunun Ek-4. maddesi gereğince yapılan 2/b kullanım kadastrosu çalışmaları neticesinde kesinleşen ve Kadastro Müdürlüğünün 03.06.2020 tarih ve E.1296164 sayılı yazısı ekinde gönderilen kullanıcı ve/veya muhdesat sahiplerini gösteren kullanıcı listesi.

  İlan metnini görmek için tıklayınız.

2886 sayılı yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü taşınmaz satış ihalesi yapılacaktır.

03/07/2020 Saat:11:00 İlan metnini görmek için tıklayınız.
2886 Sayılı yasanın 51. maddesi (g) bendi uyarınca pazarlık usulüyle taşınmaz ihalesi yapılacaktır.

30/06/2020

10:00

İlan metnini görmek için tıklayınız.
Burdur İli Yeşilova İlçesi 3 Adet Taşınmaz İhale İlanı 15/06/2020 İlan metnini görmek için tıklayınız.
4706 sayılı Kanunun Ek-3’ncü maddesi ile 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre Mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar üzerinde gerçek ve tüzel kişiler lehine 49 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilecektir. Son başvuru tarihi yandaki sütunda belirtilmektedir. 15/06/2020 Pazartesi İlan metnini görmek için tıklayınız.
Burdur Milli Emlak Müdürlüğünde Yan Sütunda Belirtilen Tarih ve Saatte Ağaç Satış İhalesi Yapılacaktır. 15/05/2020 Cuma Saat:14:00 İlan metnini görmek için tıklayınız.
2886 Sayılı Yasanın 45.  Maddesi Uyarınca Açık Teklif Usulü ile 18/03/2020 Çarşamba günü Saat:14:00 de Satışı Yapılacak Taşınmaz İhalesi 18/03/2020 İlan metnini görmek için tıklayınız.
2886 Sayılı Kanun hükümleri gereğince 30.03.2020 pazartesi günü saat 10:00 da pazarlık usulü ile taşınmaz kiralama ihalesi yapılacaktır. 30/03/2020 İlan metnini görmek için tıklayınız.

Hazine adına kayıtlı taşınmazların 2886 Sayılı Kanun hükümleri gereğince 06.02.2020 tarihinde, saat 14:00' da irtifak hakkı ihalesi pazarlık usulü ile Seydikemer Kaymakamlığı Toplantı Odasında yapılacaktır.

06/02/2020 İlan metnini görmek için tıklayınız.

Hazine adına kayıtlı taşınmazların 2886 Sayılı Kanun hükümleri gereğince 31.01.2020 tarihinde açık teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

31/01/2020 İlan metnini görmek için tıklayınız.

4706 Sayılı Kanunun Ek-3'ncü maddesi ile 15/06/2012 tarih ve 2012/3305 sayılı bakanlar kurulu kararı doğrultusunda mülkiyeti hazineye ait taşınmazlar üzerinde gerçek ve tüzel kişiler lehine 49 Yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesisi.

25/12/2019 İlan metnini görmek için tıklayınız.
2886 Sayılı Yasanın 45.  Maddesi Uyarınca Açık Teklif Usulü ile Satışı Yapılacak Taşınmaz İhalesi 28.11.2019 Perşembe Saat:09:30-12:00 İlan metnini görmek için tıklayınız.
2886 Sayılı Yasanın 45.  Maddesi Uyarınca Açık Teklif Usulü ile Satışı Yapılacak Taşınmaz İhalesi 26.09.2019 İlan metnini görmek için tıklayınız.
HALICILAR KÖYÜ  3402 SAYILI KANUNUN EK-4. MADDESİNE İSTİNADEN YAPILAN 2/B KULLANIM KADASTROSU KULLANICI LİSTESİ   İlan metnini görmek için tıklayınız.
Burdur Çeltikçi İlçe Milli Emlak Şefliği Tıbbi ve Aromatik Bitkiler veya Süs Bitkileri Üretimine Yönelik Taşınmazın Kiralanması 06.09.2019 / 17.30 İlan metnini görmek için tıklayınız.
Milli Emlak Müdürlüğü; Hazineye Ait Taşınmazların, Sit Alanında Kalan Özel Mülkiyete Konu Taşınmazlar ile Trampası 17.06.2019 Salı İlan metnini görmek için tıklayınız.
Milli Emlak Müdürlüğü Satışı Yapılacak Taşınmazlar İhale İlanı 27.06.2019 PERŞEMBE İlan metnini görmek için tıklayınız.
Burdur Çavdır İlçe Milli Emlak Şefliği Ağaçlandırma Amacıyla Kiraya Verilecek Taşınmaz İlanı 14.06.2019 CUMA Saat:17:00 İlan metnini görmek için tıklayınız.
Burdur Çeltikçi İlçe Milli Emlak Şefliği Taşınmazın Açık Teklif Usulü ile Satış İhalesi İlanı

30.04.2019 SALI

Saat 14:00

İlan metnini görmek için tıklayınız.
Burdur Yeşilova İlçe Milli Emlak Şefliği Tıbbi ve Aromatik Bitkiler veya Süs Bitkileri Üretimine Yönelik Kiralama Amaçlı Ön Başvuru

Son Başvuru

16.04.2019

İlan metnini görmek için tıklayınız.
23 Adet Taşınmazın Açık Teklif Usulü ile Satış İhalesi İlanı 13.03.2019 İlan metnini görmek için tıklayınız.

Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin 49 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı ileilgili ilan

14.02.2019- 10.04.2019 İlan metnini görmek için tıklayınız.
Burdur Merkez Milli Emlak Şefliği Tıbbi ve Aromatik Bitkiler veya Süs Bitkileri Üretimine Yönelik Kiralama Amaçlı Ön Başvuru 17.01.2019-15.02.2019 tarihleri arasında. İlan metnini görmek için tıklayınız.
Çavdır Milli Emlak Şefliği Tıbbi ve Aromatik Bitkiler veya Süs Bitkileri Üretimine Yönelik Kiralama Amaçlı Ön Başvuru 17.01.2019-15.02.2019 tarihleri arasında. İlan metnini görmek için tıklayınız.