Burdur Valiliği
Burdur Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Burdur Valiliği
Burdur Valiliği
İl Müdürlüğümüzün Yapı Laboratuvarı Hizmetleri

YAPI DENETİM ve YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

LABORATUVAR HİZMETLERİ

                            

  Yapılan hizmetlerimizi  3 başlık  altında toplamamız mümkündür.

 

1 )Taze  beton numunesi alımı ve sonuçların değerlendirilmesi,

2 )Karot numunesi alımı ve basınç  dayanımlarının tespiti,

3 )Demir  numunesi alımı ve çekme  deneyinin yapılması ,

 

1 )Taze Beton Numunesinin Alınması ve Basınç Dayanımının Tespiti :

    Gerek kurumumuz kontrolünde yapılan ve gerekse özel sektörce kontrolü  yapılan inşaatlardan, yazılı başvuru durumunda , taze beton numunesi alınmaktadır

    Numunelerin alımında özellikle yetkili ve tecrübeli mühendislerimiz refakat etmektedirler. Bazı durumlarda ise özellikle numune alma işini bizzat yürütmektedirler.

    Numune alımı standartlara uygun olarak yapılmakta, gerekli dökümanlar imza altına alınmaktadır. Alınan numunelerin muhafazası için inşaat  sorumlusu ile irtibata geçilerek  numune alımından 1 gün sonra,numunenin kurumumuza  ulaştırılması sağlanmaktadır.

   Basınç dayanımı ,200  ton basma kapasiteli , yerli üretim  cihazla  yapılmaktadır. TS  EN 12350-1  ve TS EN  12350-2  ‘ye uygun olarak alınan numunelerin  bakımı ve kürü  TS EN 12390-2’ ye  göre yapılmaktadır. Taze  beton numunelerinin testi ve raporların hazırlanması , bizzat görevli mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.

 

2 ) Karot  Numunesi Alımı ve Basınç Dayanımının Tespiti :

    Yazılı başvuru yapılması durumunda ,  gerek kontrolümüz altındaki inşaatlardan ve gerekse özel sektöre ait binalardan karot numunesi alınmaktadır.

     Karot alımı , Alman  malı  Eıbenstock  marka  ‘ Karot  Alma makinesı ’ ile yapılmaktadır.

     100  mm çaplı karot numunesi almaya uygun  karot alma makinası ile tecrübeli ve bilgili  mühendislerimiz kontrolünde yapılmaktadır.

     Karotların  yüzeylerinin  düzeltilmesi amacıyla kesilmesi , kontrolümüz altında, kesim makinası ile görevli personel tarafından  ayarlanmaktadır.

     Beton Test Çekici ile  beton basınç dayanımı da  tespit edilmektedir.

     TS EN 12504-1’ e uygun olarak  alınan numunelerin  bakımı ve  basınç dayanımı  TS EN  12504-1’ e  uygun olarak yapılmaktadır.

      

 

3 ) Demir  Numunesi Alınması  ve Çekme Testi :

    Kurumumuza 2011  yılında kazandırılan cihaz sayesinde yılında demir çekme testi yapılabilmektedir. Kurumumuza yapılan yazılı başvuru neticesinde standarda uygun olarak numuneler alınmaktadır.Alınan numuneler  üzerinde   gerekli testler yapılarak , sonuç değerleri rapor halinde verilmektedir.

    Kalibrasyonu zamanında ve yetkili kurumlarca yapılan  cihazlarımızla  daha verimli ve  kaliteli hizmet  vermeyi   başarı ile yürütmekteyiz.

Demir Çekme Laboratuarmızdan bazı fotoğraflar;

 

 

 

Laboratuarımız ekipmanlarından bazı fotoğraflar;