Burdur Valiliği
Burdur Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Burdur Valiliği
Burdur Valiliği
Müdürlüğümüzü Tanıyalım

A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ TANIYALIM

 

    Bakanlığımız taşra teşkilatı organizasyon yapısı, 28/02/2013 tarihli ve 4020 sayılı Olur ile kabul edilmiş olup, bu olur ile Burdur Çevre ve Şehircili İl  Müdürlüğünün, C Tipi İl Teşkilatı olduğu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürünün  altında 1 adet Araştırmacı 2 adet Müdür Yardımcısı ve 8 adet Şube Müdürlüğü kadrosu tahsisi edildiği, Şube Müdürlükleri İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürlüğü , Yapı denetimi ve Yapı Malzemelerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü ,Proje ve Yapım İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü , Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü, ÇED ve Çevre İzinlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü, Çevre Yönetimi ve Denetiminden Sorumlu Şube Müdürlüğü, Tabiat Varlıklarını Koruma İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü şeklinde teşkilatlanmıştır. 

Bilindiği üzere 10.07.2018 tarih ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre kamuda yeniden yapılandırma sürecinde Maliye Bakanlığı bünyesinde hizmet vermekte olan "Milli Emlak Genel Müdürlüğü" ve "Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü" Bakanlığımız merkez teşkilatı hizmet birimleri arasına katılmıştır. Böylece İl Müdürlüğümüz bünyesinde 9 Şube Müdürlüğü ve 1 Milli Emlak Müdürlüğü olmak üzere 10 adet Müdürlük kadrosu oluşmuştur.

 

B-TEŞKİLAT YAPISI

 

    Müdürlüğümüz teşkilat olarak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü altında Sekiz adet Şube Müdürlüğü ile görevlerini ifa etmektedir. Bunlar;

         1-İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürlüğü

         2-Proje ve Yapım İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü

         3-Yapı Denetimi ve Yapı Malzemelerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü        

         4-Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü

         5- ÇED ve Çevre İzinlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü

         6- Çevre Yönetimi ve Denetiminden Sorumlu Şube Müdürlüğü

         7- Tabiat Varlıklarını Korumadan Şube Müdürlüğü

         8- Altyapı ve Kentsel Dönüşümden Sorumlu Şube Müdürlüğü

         9- Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğü

        10- Milli Emlak Müdürlüğü

            -Ağlasun Milli Emlak Şefliği

            -Altınyayla Milli Emlak Şefliği

            -Bucak Milli Emlak Şefliği

            -Çavdır Milli Emlak Şefliği

            -Çeltikçi Milli Emlak Şefliği

           -Gölhisar Milli Emlak Şefliği

           -Karamanlı Milli Emlak Şefliği

           -Kemer Milli Emlak Şefliği

           -Tefenni Milli Emlak Şefliği

          -Yeşilova Milli Emlak Şefliği           

C-MİSYONUMUZ;

Hayat kalitesi yüksek şehirler ve sürdürülebilir çevreyi temin etmek üzere;planlama, yapım, dönüşüm ve çevre yönetimine ilişkin iş ve işlemleri düzenleyici, denetleyici, katılımcı ve çözüm odaklı bir anlayışla yapmak

D-VİZYONUMUZ;

Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler

Müdürlüğümüz Binasının Fotoğrafı