Burdur Valiliği
Burdur Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Burdur Valiliği
Burdur Valiliği

SALDA GÖLÜ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ÇDP VE KORUMA AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

07 Ekim 2019

SALDA GÖLÜ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ 1/25000 - 1/5000 - 1/1000 ÖLÇEKLİ ÇDP VE KORUMA AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

 

Bakanlık Makamı’nın 30.05.2019 tarih ve 130605 sayılı Olur'u ve 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 109. maddesi uyarınca Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı (ABÇDP-38039), 1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım (NİP-38040) ve 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı (UİP-38041) onaylanmıştır. Söz konusu planlar Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmış ve eş zamanlı olarak Müdürlüğümüz internet sayfasında yayımlanarak 10.07.2019 tarihinden başlamak üzere 30 (otuz) gün süreyle askıya çıkarılmış olup 09.08.2019 tarihinde askıdan indirilmiş, planlara 9 (dokuz) adet itiraz bulunmakta olup planların askıdan indirildiği gün itibariyle 09.08.2019 tarihinde 1 (bir) adet daha itirazda bulunulmuş, tüm itirazlar değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) iletilmiştir.

Plan itirazları Bakanlıkça değerlendirildikten sonra Bakanlık Makamı’nın 12.09.2019 tarih ve 212884 sayılı Olur'u ile Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları dahilinde, Salda Gölü ve çevresi, Burdur İli, Yeşilova İlçesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği (ABÇDP-38039,1), 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım (NİP-38040,1)  ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği (UİP-38041,1)  1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109.  maddesi uyarınca onaylanmış, değişiklik dışında  kalan  kısımlar  ise kesinleştirilmiştir.

Söz konusu plan değişikliği paftaları Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmış ve eş zamanlı olarak Müdürlüğümüz internet sayfasında (https://burdur.csb.gov.tr) yayımlanarak 07.10.2019 tarihinden başlamak üzere 30 (otuz) gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

 

Salda Raporu indirmek için tıklayınız.

1/25000 Ölçekli ÇDP M23D3 indirmek için tıklayınız.

1/25000 Ölçekli ÇDP M23D4 indirmek için tıklayınız.

1/5000 Ölçekli KANİP M23D23B indirmek için tıklayınız.

1/5000 Ölçekli KANİP M23D24A indirmek için tıklayınız.

1/5000 Ölçekli KANİP M23D24C indirmek için tıklayınız.

1/5000 Ölçekli KANİP M23D24D indirmek için tıklayınız.

1/5000 Ölçekli KANİP M23D25D indirmek için tıklayınız.

1/1000 Ölçekli KAUİP 23D23B2D indirmek için tıklayınız.

1/1000 Ölçekli KAUİP 23D23B3A indirmek için tıklayınız.

1/1000 Ölçekli KAUİP 23D23B3B indirmek için tıklayınız.

1/1000 Ölçekli KAUİP 23D24A3D indirmek için tıklayınız.

1/1000 Ölçekli KAUİP 23D24A4A indirmek için tıklayınız.

1/1000 Ölçekli KAUİP 23D24A4C indirmek için tıklayınız.

1/1000 Ölçekli KAUİP 23D24A4D indirmek için tıklayınız.

1/1000 Ölçekli KAUİP 23D24C1A indirmek için tıklayınız.

1/1000 Ölçekli KAUİP 23D24C1B indirmek için tıklayınız.

1/1000 Ölçekli KAUİP 23D24C1C indirmek için tıklayınız.

1/1000 Ölçekli KAUİP 23D24D1A indirmek için tıklayınız.

1/1000 Ölçekli KAUİP 23D24D1B indirmek için tıklayınız.

1/1000 Ölçekli KAUİP 23D24D2A indirmek için tıklayınız.

1/1000 Ölçekli KAUİP 23D24D2B indirmek için tıklayınız.

1/1000 Ölçekli KAUİP 23D25D3A indirmek için tıklayınız.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır