Burdur Valiliği
Burdur Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Burdur Valiliği
Burdur Valiliği

Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 - 1/5000 - 1/1000 ölçekli ÇDP ve Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı

10 Temmuz 2019

Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı (Plan İşlem No: ABÇDP- 38039)  Bakanlık Makamının  30.05.2019 gün ve 130605 sayılı Olur’u ile 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Söz konusu Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmış ve eş zamanlı olarak Müdürlüğümüz internet sayfasında yayımlanarak 10.07.2019 tarihinden başlamak üzere otuz gün süreyle askıya çıkarılmış olup iş bu tutanak tarafımızca 2 (iki) nüsha olarak düzenlenerek imzalanmıştır.

    1/1000 KAUİP                                 1/5000 KANİP                                   1/25000 ÇDP

     Döküman 1                                        Döküman 1                                        Döküman 1

     Döküman 2                                        Döküman 2                                        Döküman 2

     Döküman 3                                        Döküman 3

     Döküman 4                                        Döküman 4

     Döküman 5                                        Döküman 5

     Döküman 6                                        Döküman 6

     Döküman 7                                        Döküman 7

     Döküman 8                                        Döküman 8

     Döküman 9                                        Döküman 9 

     Döküman 10

     Döküman 11

     Döküman 12

     Döküman 13

     Döküman 14

     Döküman 15

     Döküman 16

     Döküman 17

     Döküman 18

     Döküman 19

     Döküman 20

     Döküman 21

     Döküman 22 

     Döküman 23

     Döküman 24

     Döküman 25

     Döküman 26

     Döküman 27

     Döküman 28

     Döküman 29

     Döküman 30

     Döküman 31

     Döküman 32

     Döküman 33

     Döküman 34

     Döküman 35

     Döküman 36

     Döküman 37

     Döküman 38

     Döküman 39

     Döküman 40

     Döküman 41

     Döküman 42

     Döküman 43

     Döküman 44

     Döküman 45

     Döküman 46

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır