Burdur Valiliği
Burdur Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Burdur Valiliği
Burdur Valiliği

MÜTEAHHİTLİK SİSTEMİNDE YENİ DÖNEM

19 Aralık 2019
MÜTEAHHİTLİK SİSTEMİNDE YENİ DÖNEM
MÜTEAHHİTLİK SİSTEMİNDE YENİ DÖNEM

 YENİ MÜTEAHHİTLİK SİSTEMİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

 

        Ülkemizde müteahhit sayısının giderek artması, yeterliliği olmayan kişilerin inşaat sektörüne girmesi hem vatandaşı hem de inşaat sektörünü olumsuz etkilemekte,  yarım kalan projelerle yeni sorunlar oluştururken sektördeki dengeleri de bozmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca, İnşaat sektöründeki bu temel sorunda çözüm yoluna gidilerek  ‘’Müteahhitler Sınıflandırıldı’’.

        ‘’Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik ’’ yayımlanarak Yetki belgesi grupları, mesleki ve teknik yeterlikler ile ekonomik ve mali yeterlikler esas alınarak A, B, C, D, E, F, G, H ve geçici olmak üzere yapı müteahhitleri gruplandırılmıştır.

        Her müteahhidin yetki belgesi numarası alması zorunlu olup; 2 Aralık 2019  tarihinden itibaren öncelikle Yapı Müteahhitlerinin Grubu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince belirlenecek, ardından ilgili idarelerce yapı ruhsatları düzenlenebilecektir.

        Müteahhitlik Grubu Nasıl Belirlenir?

     Yapı Müteahhidi grup yetki belgesi numarası almak için dilekçe ile il Müdürlüğüne başvurur. İl Müdürlüğünde oluşturulan komisyona başvuru kayıt harcı ile talep ettiği grup için, yönetmelik ekindeki istenilen form ve belgeleri sunar. Komisyon,  talep edilen gruba onay verirse, yapı müteahhidi başvurduğu gruba ait kayıt harcı yatırır. Böylece yapı müteahhidinin grup kaydı yapılmış olur. Yapı müteahhitleri sınıfının üstlenebileceği iş miktarından daha büyük bedele sahip yapım işler için yapı ruhsatı alamayacaktır.

       Hangi Belgeler Sunulacak?

       Müteahhitler Müdürlük bünyesinde oluşturulan Yetki Belge Komisyonuna;  

     * Yapı Müteahhitliği Başvuru Formu 

      * Ticaret Odası Belgesi

      * İmza Sirküleri

      * Yönetmelik ekindeki formları (Ekonomik ve Mali Yeterlilik ile Mesleki ve Teknik Yeterlilik Formları )

      * Sicil durum Beyannamesi

      * Banka Referans Mektubu (H grubu için istenmez)

       *İş Deneyim Belgelerini (Başvuracağı Grubun gerektirdiği Benzer İş Grupları Tebliğinin  (B) üst yapı bina  işleri ile ilgili olanlar) sunar.

         G grubundan yalnızca banka referans mektubu istenir. % 51 hissesi beş yıldır mimar veya mühendis ortağa ait olan tüzel kişilerden ve mimar veya mühendis gerçek kişilerden banka referans mektubu da istenmez. H grubunda yeterlilik belgeleri istenmez.

        Grupların geçerlilik süresi ;

         H grubu hariç, belge grubunun geçerlik süresi beş yılı geçmemek üzere iş deneyim belgelerinin geçerlik süresi kadardır.

         Yapı Müteahhitliğinin Geçici olması halinde;

         Tek parselde bir bodrum katı dışında, en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda; yapı müteahhitliğine ilişkin bütün sorumlulukları üstlenmek şartıyla parsel maliki kendi yapısını inşa edebilir. Bu durumdaki yapılar için ayrıca yapı müteahhidi aranmaz. Sadece o yapım işinde kullanılmak ve beş yıl içinde bir defaya ve tek bir yapıya mahsus olmak üzere, yapı sahibine geçici yetki belgesi numarası verilir. Yapı sahibinin aynı zamanda yapı müteahhitliğini üstlendiği durumlarda sözleşme şartı aranmaz. Geçici grup için yeterlik belgeleri ve meslek odasına kayıt belgesi istenmez.

           Kamuoyuna önemle duyurulur.

                                                                                       Murat ALACATLI

                                                                       Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

                                                                                                            

                            

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır