Burdur Valiliği
Burdur Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Burdur Valiliği
Burdur Valiliği

Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli ÇDP Değişikliği (İdari Davada Alınan Yürütmenin Durdurulması Kararı-Hüküm Değişiklikleri)

28 Temmuz 2020

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 22.07.2020 tarihinde onaylanan “Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (PİN:00753354)” (4.58,  5.35, 5.36, 5.68, 9.39, 9.7,9.6.4, 9.33.1 no'lu maddelerde hüküm değişikliği, 5.7, 9.15 ve 9.16 nolu plan  hükümleri  iptali,  5.72  no'lu  hüküm  ilavesi,  Plan  Değişikliği  Açıklama  Raporu) Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. maddesi uyarınca 29/07/2020 tarihinden başlamak üzere 30 (otuz) gün süreyle Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmış ve eş zamanlı olarak Müdürlüğümüz internet sayfasında (https://burdur.csb.gov.tr) yayımlanarak Burdur Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

PLAN HÜKMÜ İLAVESİ-A4 BOYUT

ABI- TEMA YD PLAN DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU-17.07.2020Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır