Burdur Valiliği
Burdur Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Burdur Valiliği
Burdur Valiliği

2011/1 KPSS YERLEŞTİRME SONUCU İSTENEN BELGELER

21 Ekim 2011

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının 2011/1-KPSS Tercih Kılavuzu ile yerleştirme sonuçlarına göre Bakanlığımız emrinde bir göreve yerleştirilen adayların atamalarının yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin dilekçe ekinde en geç 25/11/2011 tarihine kadar Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına elden veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir.

Resmi Gazetenin 03/05/2002 tarih ve 24744 sayılı nüshasında yayımlanan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin" 25 inci maddesinde, "...atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılamaz-" hükmünü amir olup, belirtilen tarihe kadar evraklarını teslim etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:
1 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2 - Diploma aslı veya tasdikli örneği
3 - Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden)
4 - Askerlikle ilişkisinin olmadığına dair belge
5 - Adli sicil ve arşiv kaydının bulunmadığına dair belge
6-6 Adet Fotoğraf (Son üç ay içerisinde çekilmiş vesikalık)
(Erkek adaylar için kravatlı)

NOT : - Evraklar dilekçe ekinde plastik telli dosya içinde teslim edilecektir.
- Dilekçenizde adres ve ulaşılabilecek telefon numaralarınızı belirtiniz.

dilekçe örneğine bakanlığımız web sayfasından ulaşabilirsiniz. www.cevreveşehircilikbakanlığı.com

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır